هاست ارزان حرفه ای لینوکس Cpanel

Host-1000MB-CA
 • 1000mb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود دیتابیس MySQL
 • نامحدود SubDomain
 • 100 عدد Parked Domains
 • 4 عدد Addon Domains
 • Ticket & SMS پشتیبانی 24 ساعته
 • نگهداری دو نسخه بک آپ گیری اتوماتیک
Host-2000MB-CA
 • 2000mb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود دیتابیس MySQL
 • نامحدود SubDomain
 • 100 عدد Parked Domains
 • 4 عدد Addon Domains
 • Ticket & SMS پشتیبانی 24 ساعته
 • نگهداری دو نسخه بک آپ گیری اتوماتیک